FAQ

Zijn mijn sleutels bij Purrfect Pet Service veilig opgeborgen?
Ja, de sleutels worden opgeborgen in een kluisje zonder naam- en adresgegevens en zullen nimmer worden vermenigvuldigd of aan derden worden gegeven en zijn ten alle tijden opvraagbaar door u.

Kan ik aanspraak maken op schadevergoeding als er schade ontstaat door toedoen van Purffect Pet Service?
Ja, onopzettelijke schade veroorzaakt door Purrfect Pet Service wordt door de WA-verzekering van Purrfect Pet Service gedekt.

Is Purrfect Pet Service aansprakelijk mocht mijn dier ziek worden of overlijden?
Nee is hiervoor niet aansprakelijk maar Purrfect Pet Service zal uw dier goed verzorgen en bij optredende ziekte in overleg met u en/of uw dierenarts alles doen om uw dier de zorg te geven die u zelf ook zou geven.

Kan ik gemaakte afspraken met Purrfect Pet Service afzeggen?
Ja, bij ziekte of ernstige omstandigheden kunt u kosteloos annuleren, mits u dit aannemelijk kunt maken. 
Om andere redenen geldt de annulering regeling: 25% betaling tot 1 maand voor het ingang van de service, 50% tot 2 weken voor ingang service en 75% binnen 2 weken voor het ingang van de service. De individuele uitlaatservice dient bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per email worden doorgegeven, anders wordt het normale tarief doorberekend. Zie verder de algemene voorwaarden – artikel 8.

Moet ik vooraf betalen aan Purrfect Pet Service?
U krijgt na afloop van uw vakantie een factuur van Purrfect Pet Service en deze dient binnen 14 dagen betaald te worden. Voor de individuele uitlaatservice ontvangt u vooraf een factuur en deze dient voor het begin van de service te zijn voldoen. Zie verder de algemene voorwaarden –  artikel 6.

Wie is er aansprakelijk bij schade door Purrfect Pet Service of door uw huisdier?
Voor eventuele schade aan uw inboedel, voor zover deze is veroorzaakt door een medewerker van Purrfect Pet Service zijn wij verzekerd door middel van een WA-verzekering. De schade die door uw huisdier wordt veroorzaakt dient gedekt te worden door uw eigen WA-verzekering. Wij gaan ervan uit dat u zelf zorg draagt voor deze wettelijke aansprakelijkheid verzekering.

Voor meer informatie en details kunt u onze algemene voorwaarden bekijken.