fbpx
Februari 2020

Privacyverklaring

Purrfect Pet Service kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Purrfect Pet Service.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Purrfect Pet Service kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mail adres
  • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Purrfect Pet Service verzamelt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. De enige persoonsgegevens die worden verzameld zijn de bovenvermelde persoonsgegevens.

Waarom heeft Purrfect Pet Service uw gegevens nodig?

Purrfect Pet Service verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Daarnaast kan Purrfect Pet Service uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het verzorgen van uw dieren.

Hoe lang bewaard Purrfect Pet Service uw gegevens?

Purrfect Pet Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden bewaard zolang de dienstverlening van toepassing is of tot een maximum van 3 jaar na de laatste opdracht. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, worden de gegevens niet langer dan 1 jaar bewaard.

De facturen en factuuroverzichten met de daarop vermelde persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van 7 jaar in verband met de fiscale bewaarplicht.

Delen met anderen

Purrfect Pet Service verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Purrfect Pet Service worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Purrfect Pet Service gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@purrfectpetservice.nl. Purrfect Pet Service zal zo snel mogelijk, maar binnen 1 week, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Purrfect Pet Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Purrfect Pet Service maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Purrfect Pet Service zorgt er voor dat de website veilig en up to date wordt gehouden door een professional.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Purrfect Pet Service verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Purrfect Pet Service via info@purrfectpetservice.nl.

Contactgegevens Purrfect Pet Service

Eigenaar: Lenny Verbeek (functionaris gegevensbescherming)
Adres: Breitnerstraat 16, 2665 XD Bleiswijk
KvK-nummer: 27317764
Telefoonnummer: 06- 48324823
Emailadres: info@purrfectpetservice.nl